, , ,

#287 Denis Glushakov UTILITY PLAYER Adrenalyn XL World Cup 2014

#287 DENIS GLUSHAKOV – RUSSIA PANINI ADRENALYN XL 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL UTILITY PLAYERS TRADING CARD

Model: ADWC14#287GLUSHAKOVUP

Price: £0.50

Email when stock available

Description

#287 DENIS GLUSHAKOV – RUSSIA PANINI ADRENALYN XL 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL UTILITY PLAYERS TRADING CARD